O NÁS

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

IMG_9723BW2_
IMG_3822_FIN
IMG_3761_2

SLUŽBY

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SLUŽBY

REFERENCIE

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Merania elektrických veličín na dieselgenerátoroch zapojených na terciárnom vinutí transformátora T201 220/110 kV v rozvodni Sučany pri zapínaní kompenzačných tlmiviek v terciárnom vinutí transformátora T401 400/220 kV. Objednávateľ: Pow-en a. s., 2014
 • Merania skutočných parametrov vybraných existujúcich transformátorov PS SR 400/220 kV, 400/110 kV a 220/110 kV. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 2015
 • Merania priebehov odoberaných výkonov v nn sieti hotela Kaskády. Objednávateľ: 4EN s.r.o., 2016
 • Overenie izolačného stavu a zvodičov prepätia na mobilnej rozvodni 123 kV PASS MO DBB, výrobca ABB. Objednávateľ: SAG Elektrovod, a. s., 2016
 • Merania elektrických veličín v spoločnostiach SSE-D, a.s. a Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. Objednávateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., 2016.
 • Meranie prechodných javov na malej vodnej elektrárni Harmanec. Objednávateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., 2016.
 • Merania činných a jalových výkonov na transformátoroch T1 a T2 22/0,86 kV 3650 kVA v spoločnosti SKC foundry s. r. o. Objednávateľ: SKC foundry s. r. o., 2016.
 • Merania činných a jalových výkonov na transformátoroch CT1.T1, CT2.T1 a CT2.T2 napájaných z rozvodní 22 kV CT1 a CT2 v spoločnosti SKC foundry s. r. o. Objednávateľ: SKC foundry s. r. o., 2016.
 • Merania činných a jalových výkonov na transformátoroch CT2.T1 a CT2.T2 napájaných z rozvodne 22 kV CT2 a vývode 0,4 kV CT2RH1.2pouring v spoločnosti SKC foundry s. r. o. Objednávateľ: SKC foundry s. r. o., 2016.
 • Merania činných a jalových výkonov a kvality v elektrickej sieti spoločnosti TOPHOLZ r. o., Krnča. Objednávateľ: 4EN s.r.o., 2017
 • Merania parametrov vonkajších elektrických vedení 220 a 400 kV. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 2017
 • Meranie magnetického poľa v ML. Objednávateľ: SSE – Metrológia, s.r.o., 2017
 • Merania pohonov vlastnej spotreby elektrárne Nováky. Merania boli vykonané v rámci zákazky: Analýza pomerov pre realizáciu skúšky štartu z tmy VE Nosice – ENO (2018) a vyhodnotenie skúšky. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 2017
 • Merania kvality elektrickej energie v elektrických sieťach 22 kV elektrickej rozvodni R2 kobka č. 16 – vývod na R1.3 a NN sieti 0,4 kV rozvodňa Rh301.1 kobka č. 6 vývod ISO a v kobke č. 7 vývod RS-ISO spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. Objednávateľ: Volkswagen Slovakia a.s., 2018
 • Merania kvality elektrickej energie v NN sieti 0,4 kV vo výrobnej hale H4c spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Objednávateľ: Volkswagen Slovakia a.s., 2018
 • Merania kvality elektrickej energie v NN sieti 0,4 kV vo výrobnej hale H6a spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Objednávateľ: Volkswagen Slovakia a.s., 2018
 • Merania kvality elektrickej energie v NN sieti 0,4 kV vo výrobnej hale H3 spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Objednávateľ: Volkswagen Slovakia a.s., 2018
 • Merania odoberaných výkonov v NN elektrických sieťach 0,4 kV rozvádzač RM-A4-0.0M, transformátor T1 A T2spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. Objednávateľ: Volkswagen Slovakia a.s., 2018
 • Merania priebehov elektrických veličín v rámci skúšky štartu z tmy. Merania boli vykonané v rámci zákazky: Analýza pomerov pre realizáciu skúšky štartu z tmy VE Nosice – ENO (2018) a vyhodnotenie skúšky. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 2018
 • Merania parametrov vedení 110 kV v správe SSD, a. s. Objednávateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., 2018
 • Posúdenie pripojiteľnosti KGJ 2 x 0,456 MW v areáli spoločnosti Agrodružstvo Rimavská Seč do distribučnej siete 22 kV. Objednávateľ: Agrodružstvo Rimavská Seč. 2013
 • Štúdia prepojiteľnosti Kogeneračného zdroja Cogen Žilina s celkovým inštalovaným výkonom 40MW do distribučnej sústavy SSE-D, a.s. uzlovej oblasti 110 kV Považská Bystrica – Varín. Objednávateľ: ALFA Power, a.s., 2013
 • Posúdenie pripojiteľnosti MVE s výkonom 0,92 MW v katastri obce Dolná Lehota do distribučnej siete 22 kV. Objednávateľ: HYDROSIGN, s.r.o., 2013
 • „Defence 2013“ – Technická pomoc a Metodika plánu obrany elektrizačnej sústavy. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2013
 • „Defence 2013“ – Výpočty pre Plán obrany. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2013
 • Analýza vplyvu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov na elektro sústavu SR, vývoj obnoviteľných zdrojov výroby elektriny v SR za posledné obdobie a prognóza ďalšieho vývoja. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., 2014
 • Výpočet podporných služieb (PpS) v PS SR s uvažovaním nového zdroja v PS SR. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2014
 • Overenie schopnosti dieselgenerátorov v lokalite Levice na podanie napätia pre jadrovú elektráreň EMO. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2014
 • Výpočty ustálených stavov pre projekt Monitor rizika. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2014
 • Overenie možnosti paralelného prevádzkovania DG zdroja 32 MW s kompenzačnou tlmivkou na novom transformátore T401 400/110/34 kV, 250/250/100 MVA v Moldave ako aj možnosť prepojenia DG zdroja 32 MW do R110 kV Moldava v prípade inštalácie TL 90 MVAr v terciári T401 Moldava. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2014
 • Analýza prevádzkových stavov a kritických miest distribučnej siete 110kV SSE-D v súvislosti s variantnými riešeniami napájania uzlových oblastí po roku 2025. I. Etapa. Objednávateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., 2015
 • Analýza prevádzkových stavov a kritických miest distribučnej siete 110kV SSE-D v súvislosti s variantnými riešeniami napájania uzlových oblastí po roku 2025. II. Etapa. Objednávateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., 2016
 • Metodika a kritéria pre posúdenie statickej, napäťovej a dynamickej stability zložitej elektrizačnej sústavy. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2016
 • Program pre analýzu a výpočet elektrických sietí – update a podpora programu. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., 2017
 • Prehodnotenie maximálnej dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti vodičov 400kV a 220 kV vedení. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., 2017
 • Kompletná analýza a optimalizácia prevádzky MDS Slovnaft. Objednávateľ: SLOVNAFT, a.s., 2017
 • Stanovenie kapacity inštalovaného výkonu nepredikovateľných OZE pre distribučnú sieť SSE-D, a.s. Objednávateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., 2017
 • Analýza pomerov pre realizáciu skúšky štartu z tmy VE Nosice-ENO. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2017
 • Aktualizácia Plánu obrany proti šíreniu porúch v ES SR a plánu obnovy SEPS, a. s. po poruche typu black out. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2017
 • Posúdenie pripojiteľnosti podporného fotovoltického zdroja 99 kWp v areáli spoločnosti MAT–obaly, s.r.o. do distribučnej siete prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Objednávateľ: EasySun, s.r.o.
 • Inovácia RIS SED. Objednávateľ: INDRA Slovakia, a.s., 2018
 • Program pre analýzu a výpočet elektrických sietí – update a podpora programu. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., 2018
 • Analýza dopadov rozvoja e-mobility na infraštruktúru SSD s ohľadom na posilnenie resp. rozšírenie distribučnej sústavy. Objednávateľ: Stredoslovenská Distribučná, a.s., 2018
 • Posúdenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy Slovenska na rok 2019 v zmysle nariadenia komisie EÚ 2017/1485. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2018
 • Analýza realizovateľnosti skúšky štart z tmy z vodnej elektrárne Gabčíkovo pre napájanie vlastnej spotreby reaktora 4 elektrárne Bohunice. Objednávateľ: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2018
 • Posúdenie pripojiteľnosti zdroja 2 x 999 kW KGJ v areáli spoločnosti VAŠA s.r.o. do distribučnej siete prevádzkovateľa Stredoslovenská Distribučná, a.s. Objednávateľ: VAŠA s.r.o., 2018
 • Programové vybavenie LUG – program pre analýzu a výpočet sietí. Objednávateľ: ENERGOSOFT spol. s r .o., 2019
 • Zásobovanie odberateľa FORTISCHEM. Objednávateľ: FORTISCHEM a. s.
 • Zásobovanie odberateľa Duslo Šaľa, a.s. po roku 2021. Objednávateľ: Pow-en a. s., 2019
 • Program pre analýzu a výpočet elektrických sietí – update a podpora programu. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., 2019
 • Prehodnotenie parametrov tlmiviek PS SR a vytvorenie ich matematických modelov. Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., 2019
 • Pripojenie VE Gabčíkovo do MDS Slovnaft, a.s. Objednávateľ: SLOVNAFT, a.s., 2019
Zobratiž viac

KONTAKT

Power System Consulting, s. r. o.
Pri zvonici 13
821 04
Bratislava

IČO 47090961
DIČ 2023734405
IČ DPH SK2023734405

kontakt@posysco.sk

Ak máte záujem o naše služby alebo máte iné otázky budeme radi ak nás kontakujete.

Top